Truy cập nội dung luôn

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

05/08/2022

Sáng 5-8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay cả nước đã có 5.813/8.227 xã đạt chuẩn NTM (đạt 70,7% tổng số xã), trong đó, có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 17 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó 5 tỉnh gồm: Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã  dưới chuẩn 15 tiêu chí; ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu; có từ 17 - 19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Như vậy, so với giai đoạn 2016-2020, Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và cấp thôn đạt chuẩn NTM.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về cơ bản Chương trình vẫn giữ kết cấu, thành phần như giai đoạn 2016-2020 gồm 11 nội dung, trong 54 nội dung cụ thể, đã bổ sung những điểm mới để tập trung triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình, trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 06 chương trình chuyên đề, gồm: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên 39.630 tỷ đồng, gồm 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 9.632 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp.

Các tỉnh nhận hỗ trợ từ NSTW dưới 60% và tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi: Hằng năm, đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh (tỷ lệ đối ứng tối thiểu: 1:1,5).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, thời gian qua, xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong việc phát triển KT-XH của tỉnh và của mỗi địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 đơn vị cấp huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM.

Tỉnh Quảng Ngãi đề ra kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2025, có 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ở cấp xã có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 53/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 08/53 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Không còn xã dưới chuẩn 15 tiêu chí,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; việc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; quy trình, thủ tục và các quy định của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;…

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này