Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ

27/06/2022

Sáng 27-6, đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2004 trở về trước, Quảng Ngãi là một tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ; công nghiệp chưa phát triển; dịch vụ phát triển chậm; nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu; ngân sách phụ thuộc sự hỗ trợ của Trung ương; đời sống nhân dân rất khó khăn.

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. GRDP của Quảng Ngãi năm 2021 đạt 52.925 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 3.360 USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005 - 2021 đạt 10,92%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, dịch vụ ngày càng cao. Các loại hình dịch vụ phát triển đa dạng; du lịch có bước phát triển đáng kể. Nông nghiệp từng bước được hiện đại hóa. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 1.800 triệu USD, tăng gấp 64,8 lần so với năm 2004; bình quân giai đoạn 2005 - 2021 tăng 27,8%/năm.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án kinh tế lớn trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã làm tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những Khu kinh tế thành công nhất trong cả nước, giữ vai trò là hạt nhân tăng trưởng và động lực phát triển của tỉnh; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, phát triển của Quảng Ngãi vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với trung bình của cả nước; công nghiệp chế biến, chế tạo phần lớn hoạt động ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị; nông nghiệp phát triển chưa bền vững; dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; quy mô kinh tế biển nhỏ; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội còn hạn chế; hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế chưa cao; chất lượng khám, chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; đời sống người dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn,…

Về liên kết vùng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong những năm qua, cùng với các địa phương trong Vùng, Quảng Ngãi đã tích cực tham gia thúc đẩy phát triển liên kết Vùng. Đã tích cực phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương và các địa phương trong Vùng xây dựng các kế hoạch, chương trình nhằm phát triển vùng trên nhiều lĩnh vực; trong đó, tập trung phát triển một số cơ sở hạ tầng giao thông thúc đẩy liên kết vùng như: Hoàn thành mở rộng Quốc lộ 1; đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh kết nối đồng bộ với hệ thống đường ven biển của các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển và khai thác du lịch;….