Truy cập nội dung luôn

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10-15/01/2022)

17/01/2022

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển; quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 10-15/01/2022.

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho tổ chức, cá nhân đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026).

Theo đó, mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2022  - 2026), gồm: Sử dụng khu vực biển để nhận chìm (nhóm 1): 15.000 đồng/m3,... 

Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/2021/QĐ-UBND quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/2021/QĐ-UBND quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, điều kiện tách thửa đất theo quy định trên là các thửa đất ở; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được hình thành từ việc tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và phải đảm bảo điều kiện cụ thể theo quy định.

Không được tách thửa đối với thửa đất có nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất mà khi thực hiện tách thửa có nhà, công trình nằm trên hai thửa đất trở lên (trừ các công trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình khác xây dựng tạm để phục vụ đời sống, sinh hoạt).

Trường hợp tách thửa đất ở có hình thành mới đường giao thông thì việc tách thửa đất được thực hiện theo các trường hợp quy định cụ thể.

Về điều kiện hợp thửa đất, các thửa đất hợp thửa phải đảm bảo của một chủ sử dụng đất, phải liền kề nhau và cùng mục đích sử dụng đất. Trường hợp các thửa đất có nguồn gốc từ thửa đất ở có vườn, ao cùng một chủ sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa, nay người sử dụng đất có nhu cầu thì được hợp thửa đất,...

Quy định mới về tỷ lệ phần trăm đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 82/2021/QĐ-UBND về việc quy định về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê. Riêng đất thuộc các phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, các phường thuộc thị xã Đức Phổ và thị trấn các huyện là 1,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê; đất thuộc các trường hợp sau là 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê (gồm đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật; Khu kinh tế Dung Quất, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; huyện Lý Sơn, các xã bãi ngang ven biển, các xã miền núi thuộc thị xã, các huyện đồng bằng, trung du và các xã thuộc huyện miền núi; phần diện tích đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối),…

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 99/UBND-KTN yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, chú ý tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với việc sử dụng chai LPG, đặc biệt là chai LPG mini đối với hộ gia đình, cơ sở kinh doanh ăn uống, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh xen kẽ trong khu dân cư. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, chiết nạp, kho chứa, bồn chứa LPG trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật trong hoạt động chiết nạp, kinh doanh LPG, đặc biệt các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh LPG; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các thương nhân kinh doanh mua bán LPG đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG, kiểm tra việc thực hiện huấn luyện về kỹ thuật an toàn của cơ sở kinh doanh LPG, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,...

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 143/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng có liên quan tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm theo quy định. Tổ chức thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; hằng ngày vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột tại khu vực nuôi gia cầm; chủ động khai báo chăn nuôi gia cầm và gia cầm đến kỳ tiêm phòng; giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ; thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.

Quản lý chặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn; tập trung kiểm soát các cơ sở cung cấp con giống, chăn nuôi, giết mổ, chế biến, vận chuyển, mua bán và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập lậu, không rõ nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm theo quy định để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh,...

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

UBND tỉnh có Quyết định số 30/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Mục tiêu năm 2022 là nỗ lực, tập trung cải thiện điểm các chỉ số thành phần, tăng dần vị trí xếp hạng và điểm số chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi; phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”, phấn đấu điểm số PCI đạt trên 64,5 điểm (có trọng số), nâng vị trí xếp hạng trong tốp 20 - 25/63 tỉnh, thành phố,…

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư,...

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng năm 2021 chuyển sang. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; tập trung giải quyết những vướng mắc, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cấp dưới thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định pháp luật,...

T.D

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này