Truy cập nội dung luôn

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18/10-23/10/2021)

25/10/2021 08:40    4227

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021; Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu điều trị, khu cách ly và khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18/10-23/10/2021).

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2021; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, dự báo sát tình hình thực tiễn để chủ động, kịp thời trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành; coi kiểm soát dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để ổn định đời sống Nhân dân và phục hồi kinh tế của tỉnh; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, nhất là tại các địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát, tái phát, lan rộng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm của các huyện, thị xã, thành phố, tại Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp của tỉnh. Linh hoạt, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; nơi nào phát hiện ổ dịch, nếu phải giãn cách xã hội thì phạm vi hẹp nhất, gắn với áp dụng biện pháp y tế một cách khoa học và nhanh nhất có thể; tăng cường y tế lưu động. Đồng thời, tiếp tục lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác thực hiện, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Kịp thời tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các địa phương trong chỉ đạo, điều hành, không cát cứ, tách biệt, không áp dụng một cách cực đoan các biện pháp phòng, chống dịch.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện đối với các nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương. Trong đó, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác quý IV/2021 của UBND tỉnh và rà soát tất cả các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phát sinh trong năm; nội dung nhiệm vụ nào còn tồn đọng thì tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành dứt điểm; đặc biệt lưu ý đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng không hoàn thành theo kế hoạch thì tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất có thể.

Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của ngành, lĩnh vực, địa phương ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2023.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021; trong đó lưu ý đảm bảo công tác vừa phòng, chống thiên tai vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, chất lượng các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Hội nghị theo Chương trình công tác quý IV/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh khóa XIII thông qua tại các kỳ họp chuyên đề và thường kỳ cuối năm 2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc khắc phục, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại các kỳ họp.

Rà soát, tham mưu và trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ những yêu cầu, điều kiện do Tỉnh ban hành chưa phù hợp với quy định của Trung ương và gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có). Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, trong đó lưu ý nguồn vốn ODA; đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh.

Về công tác thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021, thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 490/TB-UBND ngày 06/10/2021; trong đó, tập trung tăng cường công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế.

Tổ chức thực hiện kịp thời việc lựa chọn nhà đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5159/UBND-CNXD ngày 04/10/2021 về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ban ngành như: Sớm tham mưu giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác phòng, chống bão lụt và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian trên địa bàn tỉnh,...

Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất có thể xảy ra đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, hồi 10h ngày 23/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 09/CĐ-PCTTTKCN hồi 10 giờ ngày 22/9/2021 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, trong đó khẩn trương tập trung triển khai các các nội dung sau:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát Kịch bản chi tiết ứng phó tình huống mưa, lũ; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Phương án ứng phó với lũ lớn và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo rà soát toàn bộ công nhân, cán bộ kỹ thuật tại các công trình xây dựng trên địa bàn, các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng nhất là tại các vị trí xung yếu để di chuyển đến nơi an toàn; trường hợp không chấp hành thì phải kiên quyết cưỡng chế và xem xét xử lý các đơn vị chủ quản theo quy định.

Tập trung kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn theo Phương án Ứng phó thiên tai đã được phê duyệt, những hộ dân không đảm bảo an toàn phải kiên quyết vận động di dời, trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế (ưu tiên tổ chức thực hiện theo hướng xen ghép, dân xen ghép với dân, khu dân cư xen ghép với khu dân cư, hạn chế sơ tán tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19); kiểm tra khả năng an toàn của nhà, trụ sở cơ quan nơi sơ tán người dân đến để đảm bảo an toàn cho người dân tại nơi tránh, trú lũ lớn. Đặc biệt lưu ý khu dân cư vùng trũng, thấp thuộc các xã ven sông Vệ, Phước Giang, Thoa, Trà Câu tại các huyện Nghĩa Hành (gồm các xã: Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông, Hành Thiện,...), Mộ Đức (gồm các xã: Đức Hiệp, Đức Hòa,...), Tư Nghĩa (Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương, Nghĩa Hiệp,...), thị xã Đức Phổ (Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn,...) và các khu vực đã bị sạt lở đất và có nguy cơ cao bị sạt lở đất do mưa, lũ vừa qua tại các huyện miền núi: Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long.

Thành lập Ban Chỉ huy Tiền phương của địa phương để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa, lũ lớn trên địa bàn phù hợp với tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn.

Sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn Nhân dân chủ động tổ chức các biện pháp ứng phó mưa, lũ và dự trự lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất từ 7-10 ngày (nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị ngập sâu, chia cắt dài ngày).

Thường xuyên theo dõi các hồ chứa nước do địa phương quản lý để kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Bố trí lực lượng để canh gác, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, có nước chảy xiết, tuyến đường bị sạt lở; tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Địa phương nào để xảy ra chết người do chủ quan, không tổ chức các biện pháp cảnh báo thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khẩn trương xuống địa bàn được phân công để phối hợp với địa phương triển khai phương án ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh, lực lượng đã hiệp đồng sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác ứng phó bão, lũ lớn, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu. Chủ động bố trí, triển khai lực lượng tác chiến tiền phương để hỗ trợ các địa phương có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.

Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt; chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các địa phương và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi thực hiện công tác đảm bảo an toàn hồ, đập thủy lợi, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để chủ động ứng phó sự cố đập, đê điều; bảo vệ cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu nuôi trồng thủy sản.

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, rà soát các khu dân cư nằm trong khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất tham mưu cho UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời.

Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc chủ các công trình thủy điện chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị, chủ động ứng phó với các sự cố công trình; thực hiện nghiêm túc các quy trình vận hành; tổ chức triển khai thực hiện các phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, cắt lũ, giảm lũ hiệu quả, không gây lũ nhân tạo làm gia tăng tình trạng ngập lụt vùng hạ du; kiểm tra các hệ thống truyền tải điện đảm bảo an toàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đảm bảo an toàn, đúng quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa, lũ; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo kiểm soát, phân luồng chống ách tắc, đảm bảo an toàn cho hành khách và các phương tiện vận tải khi lưu thông qua địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư,  phương tiện để khắc phục kịp thời các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng đảm bảo giao thông.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi sát diễn biến mưa, lũ trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin liên lạc, chủ động khắc phục thiệt hại. Tổ chức nhắn tin cho các thuê bao di động về tình hình mưa, lũ để chủ động ứng phó.

Sở Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 tại khu vực sơ tán và chủ động hỗ trợ các địa phương cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để đảm bảo khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh kiểm tra, chỉ đạo rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện ngay các biện pháp phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nhà máy, công xưởng và các hệ thống thiết bị, tài sản,… đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy thép Hòa Phát, Khu công nghiệp VSIP,…

Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình trên sông, suối khẩn trương triển khai Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, tiếp tục rà soát thu dọn vật cản trên sông, suối để đảm bảo thoát lũ.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Chủ các hồ chứa thủy điện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trong lưu vực công trình, chủ động triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du theo quy trình vận hành và phương án ứng phó thiên tai đã được phê duyệt. Thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình vận hành công trình đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp địa phương liên quan và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương để theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến mưa, lũ và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh).

Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong khu điều trị, khu cách ly và khu vực phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 4625/UBND-NC ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phát huy phương châm “04 tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19; ưu tiên bố trí cán bộ, lực lượng có kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, để kịp thời chữa cháy ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, không để cháy lan, cháy lớn; xây dựng kế hoạch di chuyển bệnh nhân, người cách ly trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định trong trường hợp có cháy, sự cố, tai nạn xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an tại khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Chủ động kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, kiểm tra các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung và các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Qua kiểm tra, rà soát, thống kê các lực lượng, phương tiện, nguồn nước phục vụ chữa cháy của các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 để chủ động, kịp thời huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, bất cập.

Khi xảy ra cháy, sự cố, tai nạn tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 phải chủ động lập hàng rào, khoảng cách bảo vệ không để người dân hiếu kỳ, tập trung đông người khi lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ làm nhiệm vụ. Quán triệt, triển khai các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ trước, trong và sau khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các khu vực phong tỏa, khu cách ly, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19.

T.H (tổng hợp)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này