Truy cập nội dung luôn

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11/10-15/10/2021)

18/10/2021

.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; thay đổi quy định cách ly y tế đối với người đến/về tỉnh Quảng Ngãi từ vùng dịch Covid-19; từ 18 giờ ngày 12/10/2021 tất cả các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại; triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11/10-15/10/2021).

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương trong năm 2021, đánh giá tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022; trình UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê tỉnh) chậm nhất ngày 20/10/2021.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2022; trình UBND tỉnh trước ngày 30/10/2021 để phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XX) và kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian yêu cầu. Đối với các cơ quan, đơn vị nào không nghiêm túc thực hiện, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chậm trễ theo quy định.

Thay đổi quy định cách ly y tế đối với người đến/về tỉnh Quảng Ngãi từ vùng dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thay đổi một số quy định cách ly y tế đối với người đến/về tỉnh Quảng Ngãi từ vùng dịch Covid-19. Cụ thể:

Đối với những người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An.

Những người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm RT-PCR 01 lần vào ngày đầu, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương):

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày tiếp theo, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

Những người chưa tiêm vắc xin: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14  và ngày thứ 21 kể từ ngày về địa phương.

Đối với trẻ em: Dưới 16 tuổi: Thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo cha, mẹ, người chăm sóc trẻ đi cùng. Trên 16 tuổi: Thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm như người lớn. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ được đến cơ sở cách ly để chăm sóc và phải ký cam kết tự nguyện vào chăm sóc, thực hiện cách ly, xét nghiệm và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với những người đến/về từ các khu vực có dịch Covid-19 (được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly. Giao Sở Y tế thường xuyên cập nhật và thông báo cụ thể) ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An thực hiện cách ly như sau:

Đối với Khu vực phong tỏa (Màu đỏ), địa bàn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Màu cam); Chỉ thị 15/CT-TTg (Màu vàng) cách ly theo từng trường hợp như đối với người đến/về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An tại điểm 1 Công văn này.

Đối với Khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg (Màu xanh lục): Những người đã khỏi bệnh Covid-19, những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, hạn chế tiếp xúc cộng đồng, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, luôn thực hiện Thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

Những người chưa tiêm vắc xin: Thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương.

Đối với trẻ em: Dưới 16 tuổi, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo cha, mẹ, người chăm sóc trẻ đi cùng. Trên 16 tuổi, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm như người lớn. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ được đến cơ sở cách ly để chăm sóc và phải ký cam kết tự nguyện vào chăm sóc, thực hiện cách ly, xét nghiệm và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Các khu vực còn lại, thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu nghi ngờ: ho, sốt, cúm, mất khứu giác, vị giác...liên hệ cơ quan y tế gần nhất để hỗ trợ kịp thời.

Từ 18 giờ ngày 12/10/2021 tất cả các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, áp dụng kể từ 18 giờ 00 phút ngày 12/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế tuyệt đối và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với địa bàn, địa điểm phong tỏa do có ca F0 (giao Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định).

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh trong trạng thái “bình thường mới” (trừ các địa bàn, địa điểm phong tỏa tuyệt đối). Cụ thể, đối với cá nhân khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ nên ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và hạn chế tiếp xúc, bắt buộc thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), nhất là phải đeo khẩu trang và luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Không tập trung trên 30 người ngoài phạm vi công sở, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế tại một địa điểm trong cùng thời điểm; khi thực hiện các hoạt động ngoài trời, phải đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người khi tiếp xúc. Đám hiếu, đám hỉ tổ chức không quá 30 người.

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, dịch vụ, tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu dễ bị lây nhiễm, như: Karaoke (cố định và di động); vũ trường, quán bar, beer club; kinh doanh trò chơi điện tử, internet công cộng; spa, massage, xông hơi.

Đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, dịch vụ thuộc diện được phép hoạt động bắt buộc phải xây dựng, triển khai phương án phòng, chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng do hoạt động của tổ chức gây ra.

Cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc 5K. Khuyến khích bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi.

Các cuộc họp, hội nghị, các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được hoạt động nhưng phải có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch phù hợp với từng loại hình hoạt động và không quá 50 người trong cùng thời điểm. Trường hợp 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 đã qua 14 ngày thì được tổ chức không quá 100 người.

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung tối đa 20 người trong một thời điểm, phải bảo đảm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Đối với cơ sở lưu trú: Được hoạt động nhưng phải đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; khách lưu trú phải có xác nhận đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 (đủ 14 ngày sau khi tiêm); nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm từ 01 mũi vắc xin phòng COVID-19 trở lên, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K.

Đối với hoạt động giao thông, hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội tỉnh hoạt động không quá 50% số ghế ngồi, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; không đón, trả khách tại địa bàn, địa điểm phong tỏa.

Hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra Lý Sơn, cho phép tàu vận tải hành khách từ đất liền ra Lý Sơn và ngược lại mỗi tuần 2-3 chuyến để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; thời gian hoạt động do Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (thuộc Sở Giao thông vận tải) quyết định theo điều kiện thực tế.

Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (Riêng đối với kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 đều có giá trị trong thời hạn 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm).

Về hoạt động của các cảng cá, bến cá, cho phép tất cả các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh hoạt động trở lại nhưng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch quy định tại Công văn số 4095/UBND-KGVX ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Không giải quyết cho các phương tiện ngoài tỉnh vào các cảng cá, bến cá để bán hải sản hoặc cung ứng nhiên liệu, thực phẩm trừ trường hợp đặc biệt như: tránh bão hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và Thông báo số 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung các văn bản nêu trên phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

T.H (tổng hợp)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này