Truy cập nội dung luôn

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

05/08/2022    158

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 321/TB-UBND về đánh giá tình hình KTXH tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương ban hành rất nhiều văn bản ở các ngành, lĩnh vực khác nhau, vì vậy yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời nghiên cứu, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Ngoài ra, tập trung tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó khẩn trương khắc phục ngay các sai phạm trong thời gian sớm nhất, theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện ngay các dự án thuộc Chương trình mục quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Hoàn thành ngay việc lập hồ sơ, thủ tục đầu tư để sớm giao vốn chính thức cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3381/UBND-KTTH ngày 11/7/2022. Trong đó, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 theo đúng quy định; triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trong Chương trình công tác Quý III/2022 tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện quyết liệt Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Khẩn trương hoàn thiện các bước theo quy trình để sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai Tiểu Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh phải nằm trong tốp khá của cả nước

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư bám sát Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND tỉnh để tập trung xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng dự án, đảm bảo đến ngày 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; theo đó, trong tháng 8 tập trung giải ngân ngay các nguồn vốn đã được giao, nhất là vốn ngân sách trung ương, đảm bảo đến ngày 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân của tỉnh phải nằm trong tốp khá của cả nước, trường hợp chậm trễ trong công tác giải ngân thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành về một số nhiệm vụ cụ thể về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023; chuẩn bị đầy đủ nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất; tổ chức đấu giá quyền khai thác các mỏ cát; đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu; công tác diễn tập phòng thủ dân sự năm 2022; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19,…

B.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này