Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, chủ lực

24/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3043/UBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc diện phải cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017 và Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định một số biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản đối với các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy xác nhận nhưng không thực hiện việc nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng, để xử lý vi phạm theo quy định.

UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thực hiện thống kê số cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng phải cấp giấy xác nhận theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, đối tượng thuỷ sản nuôi chủ lực theo quy định.

P.V

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này