Truy cập nội dung luôn

Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển toàn diện

27/06/2022

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW diễn ra vào sáng 27-6, đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này.

Qua báo cáo cho thấy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2005- 2020 đạt 10,92%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và dịch vụ trong GRDP ngày càng tăng. Công nghiệp, thương mại đều có mức tăng trưởng khá và công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao; kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đáng kể; nhiều công trình, dự án quan trọng hoàn thành và đưa vào sử dụng; quốc phòng, an ninh được giữ vững,...

Đại biểu dự hội nghị

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người hướng đến Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững; có bộ máy quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Công nghiệp tiếp tục là động lực chủ đạo cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những trung tâm phát triển công  nghiệp, dịch vụ hậu cần cảng biển của vùng trọng điểm kinh tế miền Trung và vùng duyên hải miền Trung. Dịch vụ phát triển đa dạng, dịch vụ du lịch được đẩy mạnh, lấy Lý Sơn làm hạt nhân phát triển du lịch của tỉnh, nông- lâm nghiệp phát triển ổn định, theo hướng an toàn, chất lượng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước;…

Hướng tới năm 2030, Quảng Ngãi là một tỉnh công nghiệp với quy mô của hai ngành công nghiệp chủ lực là lọc hóa dầu và luyện kim đứng đầu cả nước. Các loại hình công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao dần hình thành tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung. Từng bước xây dựng được thương hiệu về các loại hình  dịch vụ chất lượng cao,…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, các sở, ngành của tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề ra các giải pháp để Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết, kết luận trong thời gian tới. Trong đó, tập trung các lĩnh vực du lịch, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, thu ngân sách, công thương, thu hút đầu tư,…