Truy cập nội dung luôn

Mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

26/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3656/UBND-KGVX thống nhất với đề xuất của Sở Khoa hoạc và Công nghệ và Sở Tài chính về nội dung và mức chi thù lao cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại địa phương.

Theo đó, mức chi họp Hội đồng sơ tuyển, xem xét, đánh giá hồ sơ gồm có Chủ tịch Hội đồng là 700.000 đồng/hồ sơ và Phó chủ tịch hội đồng, thành viên hội đồng là 560.000 đồng/hồ sơ.

Chi nhận xét, đánh giá là 200.000 đồng/phiếu nhận xét đánh giá; Chi tổ chức đi đánh giá tại chỗ ở doanh nghiệp gồm Tổ trưởng tổ thẩm định, đánh giá là 500.000 đồng/hồ sơ và Thành viên tổ thẩm định là 350.000 đồng/hồ sơ.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi thù lao cho các thành viên Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại địa phương và tổng hợp chung trong dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học của đơn vị, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

T.T

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này