Truy cập nội dung luôn

Còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

24/06/2022

Sáng 24-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Tài chính, để triển khai thực hiện Nghị định số 60, Sở đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 3796/UBND-KT ngày 12/8/2021 và Công văn số 6389/UBND-KTTH ngày 26/11/2021 triển khai đến các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai Nghị định 60 cho các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 60.

Đến nay, Sở Tài chính đang hoàn thiện dự thảo và tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025; xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Liên quan đến việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, theo kế hoạch chậm nhất đến ngày 20/6/2022 các đơn vị phải gửi cơ quan tài chính để có ý kiến đối với phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 02 đơn vị cấp tỉnh có phương án tự chủ tài chính gửi Sở Tài chính.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó cho rằng Nghị định số 60 được ban hành từ ngày 21/6/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn nên các địa phương, đơn vị rất lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp

Bên cạnh đó, đến nay nhiều Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành hoặc hướng dẫn việc xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật, xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Từ đó, dẫn đến sự lúng túng, khó khăn cho địa phương trong việc triển khai thực hiện việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công lập, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Phiên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ trước ngày 30/6; trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị những nội dung liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết.

M.Thiện-T.Diễm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Minh Tâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này