Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác khảo sát, triển khai dự án “Hành động bom mìn vì làng Hoà Bình Việt Nam - Hàn Quốc” làm việc tại Quảng Ngãi

17/05/2023    371

Sáng 17-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì làm việc với Đoàn công tác về khảo sát, hiệp đồng xây dựng văn kiện triển khai dự án “Hành động bom mìn vì làng Hoà Bình Việt Nam - Hàn Quốc” tại Quảng Ngãi. Dự buổi làm việc có Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) Đại tá Lê Quang Hợp; Phó Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA Việt Nam) bà Han Mira.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo những nội dung liên quan Dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi. Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tài trợ, với mục tiêu nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng địa phương đang sinh sống tại vùng Dự án và xung quanh đất đai mới được rà phá bom mìn; tăng cường khả năng thích ứng của các cộng đồng địa phương, đặc biệt là nạn nhân bom mìn và vật liệu nổ, thiên tai và các rủi ro khác.

Dự án bao gồm 04 hợp phần: hợp phần 1 là tăng cường an toàn cho người dân sống tại cộng đồng trong các khu vực mục tiêu; hợp phần 2 là tăng cường phát triển nông thôn bền vững thông qua công tác củng cố, nâng cao sinh kế và hạ tầng cho người dân thụ hưởng dự án; hợp phần 3 là tăng cường khả năng thích ứng cho người dân ở các khu vực mục tiêu bằng cách xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội thích ứng tốt với biến đổi khí hậu thông qua dự án xây nhà ở và trạm y tế xã chống bão lũ; hợp phần 4 là quản lý dự án.

Dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn 20 xã, thuộc 06 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ. Đây là các huyện tham gia “Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 -2025” theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/20120 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tiêu chí lựa chọn tham gia dự án Làng Hoà bình Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư hơn 4,3 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng được thực hiện trong 05 năm.

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) Đại tá Lê Quang Hợp phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc cho biết, Đoàn công tác sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu, phấn đấu đi khảo sát tất cả các xã, huyện nằm trong dự án, ở những nơi còn diện tích ô nhiễm bom mình lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Việc khảo sát sẽ giúp Đoàn công tác nắm bắt thực tế để triển khai có hiệu quả các hợp phần của Dự án tại Quảng Ngãi.