Truy cập nội dung luôn
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20 - 24/6/2022.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20 - 24/6/2022.

16:41 24/06/2022

Tiếp tục cải thiện tốt tất cả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo; tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng…là một số nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20 - 24/6/2022.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đối số

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đối số

15:54 24/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3044/UBND-KGVX chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đối số.

Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, chủ lực

Tăng cường công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, chủ lực

14:18 24/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3043/UBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc diện phải cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thuỷ sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản năm 2017 và Điều 36 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định một số biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Phê bình các địa phương chậm trễ trong việc báo cáo đánh giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Phê bình các địa phương chậm trễ trong việc báo cáo đánh giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

16:12 23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3031/UBND-KTN phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Lý Sơn chậm trễ trong việc phối hợp với Sở Tài chính để xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 4537/BTC-QLCS ngày 20/5/2022 và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2543/UBND-KTN ngày 30/5/2022.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

16:10 23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản số 3033/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng

10:23 23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2995/UBND-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật (Chỉ thị).

Cần tiếp tục cải thiện tốt tất cả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo

Cần tiếp tục cải thiện tốt tất cả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI trong năm 2022 và những năm tiếp theo

17:40 22/06/2022

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi tại thông báo kết luận số 249/TB-UBND ngày 20/6/2022.

Triển khai quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Triển khai quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

21:47 20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 99/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP  ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại

21:47 20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại.

Thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản

Thực hiện việc công bố thông tin Quý II năm 2022 về nhà ở và thị trường bất động sản

14:18 20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2937/UBND-KTN giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện việc cập nhật, công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2118/BXD-QLN ngày 14/6/2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này