Truy cập nội dung luôn
 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho anh Nguyễn Văn Hương, sinh năm 1988; nơi cư trú cuối cùng: Xóm Mỹ Thành, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã biệt tích từ tháng 02/2020 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hương ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Binh Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đế giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thảo yêu cầu Tòa án tuyên b một người là đã chết đối với anh Hương. Trong thời hạn 04 tháng kê từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Hương không có mặt thì Tòa án nhàn dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh thông báo cho anh Đặng Hưng Hoàng, sinh năm: 1991 - địa chỉ: Xóm 1, thôn Thế Lọi, xã Tinh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Đặng Hung Hoàng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông bảo này, đề nghị anh Đặng Hưng Hoàng liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tình Quảng Ngãi đê giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Đặng Hưng Hoàng thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngài theo địa chỉ: Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tình Quảng Ngãi; ủy ban nhăn dân xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnht tỉnh Quảng Ngãi, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Đặng Hưng Hoàng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bo mội người mất tích

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh thông báo cho anh Đặng Hưng Hoàng, sinh năm: 1991 - địa chỉ: Xóm 1, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Anh Đặng Hưng Hoàng vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2020 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Đặng Hưng Hoàng liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Đặng Hưng Hoàng thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi theo địa chỉ: Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; ủy ban nhân dân xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Đặng Hưng Hoàng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh thông báo cho ông Nguyễn Mến, sinh năm 1962; địa chỉ Xóm 3, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tình Quảng Ngãi Ông Nguyên Mến vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1983 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Mến liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Mến thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tính Quảng Ngãi theo địa chỉ: Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; ủy ban nhân dân xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, người yêu câu, Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mắt tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Mến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố mội người mất tích

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho ông Ngô Văn Kính, sinh ngày 12/12/1965; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Trà Sơn, xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nay là thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; đã vắng mặt tại địa phương từ năm 1990 tới nay không có tin tức gì. Nay ông Kính ở đâu về ngay Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi (địa chỉ: số 164, đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Dung yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết đối với ông Ngô Văn Kính. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông bảo đầu tiên, nếu ông Kính không có mặt thì Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”

 • Thông báo tìm kiểm người vắng mặt tại nơi cư trú

  “Tòa án nhân dân huyện Minh Long thông báo cho chị Đinh Thị cẩm Tuyên, sình ngày 20/3/1993; nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú: Thôn Biểu Qua, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi; nơi trú cuối cùng: Thôn Biêu Qua, xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã vắng mặt tại nơi cư trá từ ngày 29/12/2019 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tuyên ở đâu vê ngay Tòa án nhân dân huyện Minh Long để gỉảỉ quyết việc anh Đinh Ngọc Thải yêu cầu Tòa án tuyên bố chị vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thờỉ hạn 01 (một) tháng kể từ ngày đãng thông báo, nếu chị Đinh Thị Cânt Tuyên không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quì định của pháp luật ”

 • Yêu cầu tuyến bố một người mất tích

  “Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho ông Vy Ngọc Thành, sinh năm 1991, nơi đăng kỷ hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã vng mặt tại nơi cư trú cuối cùng từ tháng 6/ 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Vy Ngọc Thành ở đâu về ngay để Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi giải quyết việc yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, sinh năm 1991; Địa chỉ: Khu dân cư 9A, tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phô Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi tuyên bố một người mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ổng Vy Ngọc Thành thì Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thúy Kiều theo quy định của pháp luật”.

 • Yêu cầu tuyên bố một người mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi thông báo anh Bùi Ngọc Duy, sinh năm: 1987; Nơi cư trú cuối cùng: xóm 1, thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉn. ’ Ouảng Ngãi. Anh Bùi Ngọc Duy đã ví”o mặt tại nơi cư trú từ cuối năm 20lố. Nay anh Duy ở đâu về ngay TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của chị Phạm Thị Anh Nguyệt đối với anh Bùi Ngọc Duy. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Duy không có mặt thì Tòa án nhăn dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh thông báo cho bà Phạm Thị Kim Thanh, sinh năm 1977 - Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Bà Phợm Thị Kim Thanh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2000 đến nay không có tin tức gì Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Kim Thanh liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Tỉtị Kim Thanh thì thông báo cho Tòa án nhăn dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi theo địa chỉ: Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; ủy ban nhân dân xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu câu tuyên bố mt tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đâu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thức thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Kim Thanh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

 • Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

  “Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông báo tìm kiếm chị Cao Thị Mỹ Linh, sinh năm 1987; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: sổ 305/31/1 đường Phan Bội Châu, tố 4, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017. Khi biết được thông báo này, để nghị chị Linh liên hệ với Tòa án nhản dân thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: số 164 đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đế giải quyết yêu cầu tuyên bo một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Lỉnh thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phổ Quảng Ngãi. Thời hạn thông báo là 04 tháng, hết thời hạn trên nểu không có tin tức gì của chị Linh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bổ một người mất tích

   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này