Truy cập nội dung luôn

Quy hoạch đô thị

 

* Bản đồ Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi

- Tra cứu tại đây: http://quyhoachdothi.sxd.quangngai.gov.vn:8083/

 

Chương trình phát triển đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 

- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Đông phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

 

- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Đức Phổ (điều chỉnh), thị xã Đức Phổ

 

- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị phía Nam phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ

 

- Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị Phổ Văn, thị xã Đức Phổ

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này