Truy cập nội dung luôn

TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN


UBND tỉnh thống nhất chấp thuận cho Công ty Cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ Đào tạo và Sát hạch lái xe Đất Quảng, tại xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi theo quy định tại Điều 73, Điều 193 Luật Đất đai năm 2013.

23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) việc khen thưởng cho tác giả của tỉnh có tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam.

23/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó lưu ý lồng ghép quan điểm, mục tiêu của Chiến lược vào các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Báo cáo giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh thực thi Hiệp định EVFTA theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Công văn số 3629/VPCP-QHQT ngày 10/6/2022.

20/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, nghiên cứu về chủ trương thuê Hệ thống phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử triển khai thực hiện Đề án Thiết lập Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

T.T

16/06/2022

. 16/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 02 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

10/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương làm việc với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời thực hiện quyết toán đối với Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 450/VP-KGVX ngày 23/3/2022 và số 789/VP-KGVX ngày 16/5/2022.

09/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung như ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 2541/STNMT-QLĐĐ ngày 31/5/2022 về việc cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất thương mại, dịch vụ tại Khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng; thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình gắn liền với đất trước khi cho thuê lại đất theo quy định. 08/06/2022

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc giới thiệu và chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2023 và các năm tiếp theo theo  đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam. 08/06/2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 709

Tổng số lượt xem: 7784182

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 52 Hùng Vương, Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi

Điện thoại Ban Biên tập: 0255 3712 135 - Fax: 0255 3 822 217 - Email: bbt@quangngai.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Xuân Duệ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc về Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này