Họp thư công dân

Tôi xin văn bản số 80/TB-TTT do Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi ban hành08/03/2019
Hỏi:
Tôi muốn có văn bản này thì phải làm thế nào? Gửi về Email của tôi nếu có thể. Cảm ơn.
(Độc giả Trương Thanh Nhật; Địa chỉ: Tam Kỳ - Quảng Nam)
Trả lời:

Thanh tra tỉnh trả lời bạn như sau:

Không rõ văn bản số 80/TB-TTT bạn muốn hỏi có phải là Thông báo số 80/TB-TTT ngày 01/2/2019 của Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Sở không. Nếu đúng thì văn bản này đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh tại mục Kết luận Thanh tra, bạn có thể vào mục Kết luận Thanh tra để tải về.

Các chủ đề khác:

Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 603963
Đang online: 13