Họp thư công dân

Quản lý nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính24/10/2018
Hỏi:
Tôi là Trưởng ban thanh tra nhân dân xã Phổ Khánh.Lâu nay, ở địa phương có rất nhiều vụ việc công dân vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà, quán trái phép, UBND xã đã ra quyết định xử phạt VPHC trong đó có hình phạt bổ sung là "buộc khôi phục tình trạng ban đầu trước khi vi phạm. Tuy nhiên, công dân không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, do đó, tôi là Thanh tra nhân dân có đề nghị UBND xã làm quy trình cưỡng chế để tiến hành cưỡng chế nhưng UBND xã không thực hiện vì cho rằng thẩm quyền của UBND xã chỉ được cưỡng chế đối với những tài sản có giá trị từ 5 triệu trở xuống, Cụ thể như:giá trị của nhà xây dựng trái phép trên 5 triệu đồng thì không được cưỡng chế, tự ý chuyển đất trồng cây hằng năm sang nuôi trồng thuỷ sản (đắp hồ nuôi tôm) có giá trị vài chục triệu đồng thì không được cưỡng chế. Hơn nữa, UBND xã khẳng định đây là hướng dẫn của Tư pháp huyện và Tư pháp huyện hướng dẫn UBND mời cơ quan có thẩm quyền để thẩm định sau đó chỉ được cưỡng chế tháo dỡ một phần với giá trị 5 triệu. Xin cho hỏi UBND xã và Tư pháp huyện đã giải quyết, xử lý như vậy là đúng luật hay chưa. Xin cho tôi biết 2 vấn đề trên cần phải giải quyết như thế nào mới đúng luật?
(Độc giả Trần Thế Vũ; Địa chỉ: Phổ Khánh, Đức Phổ, Quảng Ngãi)
Trả lời:
 

          Thanh tra tỉnh trả lời như sau:

          Về chuyên môn lĩnh vực này là của Sở Tư pháp; nếu thực tiễn vướng mắc thì tham vấn Sở Tư pháp. Tuy nhiên, với tinh thần phối hợp, chia sẻ Thanh tra tỉnh gợi ý để quý vị tham khảo.

1.     Cơ sở pháp lý:

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội.

- Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Nội dung trả lời:

Câu hỏi của công dân liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính ở 02 lĩnh vực đất đai và xây dựng, do đó Thanh tra tỉnh trả lời cụ thể như sau:

1.  Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai: “tự ý chuyển đất trồng cây hằng năm sang nuôi trồng thủy sản (đắp hồ nuôi tôm)”

Hành vi này được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP:

“1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên”.

Trong trường hợp này, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong đó có hình phạt bổ sung là “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm” theo quy định tại Khoản 3 Điều Điều 8 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP:

“3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP:

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại Điểm b Khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm”.

Như vậy, trong trường hợp này Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với giá trị tối đa 5.000.00 đồng.  Nếu với hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai mà mức xử phạt đến 5 triệu thì UBND xã có quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khôi phục tình trạng của đất mà không bị ảnh hưởng bởi giá trị tài sản xây dựng trái phép mặc dù tài sản liên quan đến hành vi vi phạm hành chính được xác định có giá trị lớn hơn 5.000.000 đồng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013:

“Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra mà không tự nguyện chấp hành”.

Như vậy trong trường hợp công dân hỏi, nếu đã quá thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả mà người bị xử phạt không tự nguyện chấp hành thì UBND cấp xã có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

2.  Đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng: “xây dựng nhà trái phép”

Câu hỏi của công dân không rõ ràng cụ thể hành vi vi phạm, nên Thanh tra tỉnh đề nghị nghiên cứu các Khoản 2, 4, 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Điều 76 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định:

 “Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Cảnh cáo.

2. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này”.

Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định:

“Biện pháp khắc phục hậu quả:

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính.

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;

đ) Những biện pháp khác được quy định tại Nghị định này.

Như vậy trong trường hợp này, Chủ tịch UBND xã không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm”.

Do đó, để đảm bảo tính pháp lý khi thực hiện nếu UBND cấp xã đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm thì Chủ tịch UBND cấp xã phải thu hồi, hủy bỏ Quyết định trái thẩm quyền của mình, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định xử lý vi phạm hành chính và tiến hành các thủ tục cưỡng chế khi cần thiết.

Các chủ đề khác:

Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 605458
Đang online: 8