Đăng ngày: 07/12/2017

​  

I. Sở, ban, ngành

1. Thanh tra tỉnh >> KH thanh tra 2018.PDFKH thanh tra 2018.PDF


2. Sở Tài nguyên và Môi trường >> So TNMT.PDFSo TNMT.PDF

3. Sở Tài chính >> Sơ Tai chinh.PDFSo Tai chinh.PDF

4. Sở Tư pháp >> SO Tu phap.PDFSo Tu phap.PDF

5. Sở Công thương >> Sơ Cong thuong.PDFSo Cong thuong.PDF

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội >> So Lao dong.PDFSo Lao dong.PDF

7. Sở Giao thông - Vận tải >> So GTVT.PDFSo GTVT.PDF

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn >> So NN PTNT.PDFSo NN PTNT.PDF

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư >> KHĐT.PDF So KHĐT.PDF

10. Sở Khoa học và Công nghệ >> KHCN.PDFKHCN.PDF

11. Sở Xây dựng >> Sơ Xay dung.PDFSo Xay dung.PDF

12. Sở Y tế >> Y te.PDF So Y te.PDF

13. Sở Nội vụ >> Sở Nội vu.PDFSo Noi vu.PDF

14. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch >> VHTTDL.PDF So VHTTDL.PDF

15. Ban Dân tộc >> 

II. Huyện, thành phố

1. UBND Thành phố Quảng Ngãi >> TP Quảng Ngãi.PDFTP Quang Ngai.PDF

2. UBND huyện Ba Tơ >> Ba Tơ.PDFBa To.PDF

3. UBND huyện Bình Sơn >> Binh Son.PDFBinh Son.PDF , Binh Son (kiểm tra).PDFBinh Son (kiểm tra).PDF

4. UBND huyện Đức Phổ >> Duc Pho.PDFDuc Pho.PDF

5. UBND huyện Minh Long >> Minh long.PDFMinh long.PDF

6. UBND huyện Mộ Đức>> Mo Duc.PDFMo Duc.PDF

7. UBND huyện Nghĩa Hành >> Nghia Hanh.PDFNghia Hanh.PDF

8. UBND huyện Lý Sơn >> Lý Sơn.PDFLy Son.PDF

9. UBND huyện Sơn Hà >> Sơn Ha.PDFSon Ha.PDF

10. UBND huyện Sơn Tây >> Son Tây.PDFSon Tay.PDF

11. UBND huyện Sơn Tịnh >> Son Tinh.PDFSon Tinh.PDF

12. UBND huyện Tây Trà >> Tây Trà.PDFTay Tra.PDF

13. UBND huyện Trà Bồng >> Tra Bong.PDFTra Bong.PDF

14. UBND huyện Tư Nghĩa >> Tư Nghia.PDFTu Nghia.PDF

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 246123
Đang online: 4