Đăng ngày: 07/12/2017

​  

I. Sở, ban, ngành

1. Thanh tra tỉnh >> KH thanh tra 2018.PDFKH thanh tra 2018.PDFQD Dieu chinh KH thanh tra 2018.PDFQD Dieu chinh KH thanh tra 2018.PDF


2. Sở Tài nguyên và Môi trường >> So TNMT.PDFSo TNMT.PDF

3. Sở Tài chính >> Sơ Tai chinh.PDFSo Tai chinh.PDF

4. Sở Tư pháp >> SO Tu phap.PDFSo Tu phap.PDF

5. Sở Công thương >> Sơ Cong thuong.PDFSo Cong thuong.PDF

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội >> So Lao dong.PDFSo Lao dong.PDF

7. Sở Giao thông - Vận tải >> So GTVT.PDFSo GTVT.PDF

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn >> So NN PTNT.PDFSo NN PTNT.PDF

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư >> KHĐT.PDF So KHĐT.PDF

10. Sở Khoa học và Công nghệ >> KHCN.PDFKHCN.PDF

11. Sở Xây dựng >> Sơ Xay dung.PDFSo Xay dung.PDF

12. Sở Y tế >> Y te.PDF So Y te.PDF

13. Sở Nội vụ >> Sở Nội vu.PDFSo Noi vu.PDF

14. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch >> VHTTDL.PDF So VHTTDL.PDF

15. Ban Dân tộc >> 

II. Huyện, thành phố

1. UBND Thành phố Quảng Ngãi >> TP Quảng Ngãi.PDFTP Quang Ngai.PDF

2. UBND huyện Ba Tơ >> Ba Tơ.PDFBa To.PDF

3. UBND huyện Bình Sơn >> Binh Son.PDFBinh Son.PDF , Binh Son (kiểm tra).PDFBinh Son (kiểm tra).PDF

4. UBND huyện Đức Phổ >> Duc Pho.PDFDuc Pho.PDF

5. UBND huyện Minh Long >> Minh long.PDFMinh long.PDF

6. UBND huyện Mộ Đức>> Mo Duc.PDFMo Duc.PDF

7. UBND huyện Nghĩa Hành >> Nghia Hanh.PDFNghia Hanh.PDF

8. UBND huyện Lý Sơn >> Lý Sơn.PDFLy Son.PDF

9. UBND huyện Sơn Hà >> Sơn Ha.PDFSon Ha.PDF

10. UBND huyện Sơn Tây >> Son Tây.PDFSon Tay.PDF

11. UBND huyện Sơn Tịnh >> Son Tinh.PDFSon Tinh.PDF

12. UBND huyện Tây Trà >> Tây Trà.PDFTay Tra.PDF

13. UBND huyện Trà Bồng >> Tra Bong.PDFTra Bong.PDF

14. UBND huyện Tư Nghĩa >> Tư Nghia.PDFTu Nghia.PDF


Ke hoach thanh tra kiem tra nam 2018.xlsFile tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.xls;

Ket qua xu ly trung lap, chong cheo (3.2018).xls File tổng hợp kết quả xử lý trùng lắp, chồng chéo 2018.xls


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 429111
Đang online: 14