Họp thư công dân

Hỏi về vấn đề liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất30/10/2018
Hỏi:
 Căn cứ công văn nội bộ (giới thiệu địa điểm trong kế hoạch của Tỉnh) không cho chuyển mục đích dẫn tới bồi thường giá đất nông nghiệp . căn cứ khoảng 2 & 3 điều 49 luật đất đai thì người dân có được chuyển mục đích ( không được xây nhà) không ? khi chưa có thông báo thu hồi đất chưa có công báo điều chỉnh qui hoạch đất dân cư thành đất giáo dục và 100m2 đất đủ điều kiện chuyển mục đích !
(Độc giả Tạ ngọc Phong ; Địa chỉ: 61 Phạm xuân Hòa TP Quảng ngãi )
Trả lời:

Nội dung ông Phong hỏi Thanh tra tỉnh trả lời như sau:

    Trước hết nội dung ông hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật đất đai, thuộc lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên - môi trường; không thuộc  lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan Thanh tra tỉnh.

   Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cũng xin gợi ý để ông tìm hiểu: Việc chuyển mục đích đất người dân phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai; cụ thể: Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52; Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai quy định: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 59: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân. Nếu ông có căn cứ cho rằng UBND thành phố Quảng Ngãi không cho phép ông chuyển mục đích sử dụng đất, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì ông có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

   Thời hiệu khiếu nại quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày biết được hành vi hành chính; thời hiệu khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng thì không được thụ lý theo quy định tại Điểm 6, Điều 11 Luật Khiếu nại.

   Nếu muốn biết rõ ông liên hệ đến đúng cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về đất đai. 

Các chủ đề khác:

Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 603967
Đang online: 11