Họp thư công dân

Hỏi về vấn đề làm thêm giờ08/04/2019
Hỏi:
Tôi đang làm lao động nhân viên hợp đồng (hợp đồng lao động 01 năm) cho một công ty du lịch ở Hội An, vừa qua lãnh đạo đơn vị có chỉ đạo tôi làm thêm giờ vào ban đêm và hỗ trợ khách hàng người nước ngoài xin thị thực Vietnam visa nhập cảnh vào du lịch nhưng khi tôi đề nghị thanh toán tiền làm thêm giờ thì Kế toán nói tôi không thuộc đối tượng được hưởng. Tôi cũng phải bỏ thêm chi phí xăng xe đi lại và làm thêm. Vậy tôi xin hỏi Thanh tra tỉnh trường hợp như tôi có được tính tiền làm thêm giờ hay không, và nếu có thì tôi phải làm thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn quý nhà nước.
(Độc giả Phạm Lực; Địa chỉ: Hội An)
Trả lời:

 Thanh tra tỉnh trả lời như sau:

​Vấn đề bạn hỏ​i không thuộc chuyên môn của cơ quan Thanh tra. Việc giải quyết căn cứ vào Bộ Luật Lao động và Hợp đồng lao động. Bạn có quyền đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở bảo vệ quyền lợi. 

Các chủ đề khác:

Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 605624
Đang online: 4