Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 143 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 700/QĐ-TTCP 09/10/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
2 59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
3 769/CT-TTCP 17/05/2019 Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra
4 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
5 28/NĐ-CP 20/03/2019 Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
6 22/2019/NĐ-CP 25/02/2019 Nghị định của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
7 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
8 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo năm 2018
9 754/QĐ-UBND 16/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh
10 9/2018/QĐ-UBND 20/03/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
11 81/2017/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12 110/2017/NĐ-CP 04/10/2017 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
13 01/2017/TT-TTCP 10/04/2017 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
14 426/QĐ-TTCP 28/02/2017 Quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016
15 19/CT-UBND 06/12/2016 Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
17 60/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra sở và Ban dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi
18 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
19 1585/QĐ-TTCP 21/06/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
20 08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Thông tư 08/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra
Trang 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630962
Đang online: 3