Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 136 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo năm 2018
2 754/QĐ-UBND 16/05/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành thanh tra trên địa bàn tỉnh
3 9/2018/QĐ-UBND 20/03/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
4 81/2017/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5 110/2017/NĐ-CP 04/10/2017 Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
6 01/2017/TT-TTCP 10/04/2017 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
7 426/QĐ-TTCP 28/02/2017 Quyết định của Thanh tra Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016
8 19/CT-UBND 06/12/2016 Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
9 159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
10 60/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra sở và Ban dân tộc tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi
11 02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
12 1585/QĐ-TTCP 21/06/2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
13 08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Thông tư 08/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra
14 127/2015/NĐ-CP 14/12/2015 Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
15 18/2015/TTLT - BTP - BTC - TTCP 14/12/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
16 15/CT-UBND 04/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh
17 07/2015TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra
18 93/2015/QH13 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính 2015
19 06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Thông tư quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
20 05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Thông tư 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động đoàn thanh tra
Trang 1/7 1 2 3 4 5 6 7 > >> 
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 479166
Đang online: 8