​I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THANH TRA DỰ ÁN:    - Công tác chuẩn bị thanh tra dự án đầu tư công cần thu thập thông tin cơ bản về hình thức tổ chức thực hiện dự án, kế hoạch vốn và việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán; thu thập các thông tin công luận về những tiêu cực để xây dựng, phê duyệt kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm.​
​      
​   
​Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là hoạt động của người thẩm định nhằm giúp người ra quyết định thanh tra xem xét, đánh giá về nội dung của dự thảo kết luận thanh tra trước khi ban hành kết luận thanh tra. Trước khi Luật Thanh tra 2010 được ban hành, hoạt động thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chủ yếu được giao cho bộ phận văn phòng (thẩm định về hình thức) và các bộ phận chuyên môn (thẩm định về nội dung). Tuy nhiên, hoạt động này chưa được pháp luật quy định cụ thể và được tổ chức thống nhất trong các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính.
​Trên thực tế, việc khiếu nại đối với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính ít xảy ra so với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra chuyên ngành. Sở dĩ có tình trạng này là do nội dung kết luận trong hoạt động thanh tra hành chính thường liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có nội dung và phạm vi rộng, nhiều khi liên quan đến trách nhiệm của tập thể, nhiều cơ quan, tổ chức, trong chừng mực nào đó còn liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. 
​Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết là một trong các nhiệm vụ của cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ này được luật hóa. 
​ Trong thanh tra công vụ, phương pháp cảm hoá, giáo dục, sử dụng tài liệu, chứng cứ, sử dụng mâu thuẫn tác động tâm lý tới đối tượng thanh tra (viết tắt là ĐTTT) làm chuyển đổi thái độ khai báo của họ là những phương pháp cơ bản nhất của chất vấn ĐTTT.
​ Việc lựa chọn quy phạm pháp luật áp dụng cho chính xác để kết luận đúng, sai và đưa ra kiến nghị chế tài xử lý và biện pháp khắc phục là một việc làm hết sức quan trọng của một người cán bộ làm công tác thanh tra.​
​   
​   

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 631847
Đang online: 5