​Cho đến nay, có rất nhiều khái niệm về “văn hóa”. Khái niệm “văn hóa” vốn bắt nguồn từ chữ la tinh “colere” có nghĩa là cày cấy, vun trồng. 
​   Ngày pháp luật Việt Nam - Ngày tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
​Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra là việc việc xem xét, phân tích, đánh giá lại tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết của các cơ quan thanh tra có thẩm quyền nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót, hạn chế trong hoạt động thanh tra, góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
​Thanh tra liên ngành là khái niệm không mới trong hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước. Trên thực tế từ trước đến nay, Thanh tra Chính phủ và thanh tra một số bộ, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thanh tra liên ngành. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý quy định về thanh tra liên ngành mới chỉ lần đầu tiên ghi nhận trong Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. 
Ngày 11/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, Trưởng đoàn Công tác số 6 về phòng, chống tham nhũng (PCTN) Trung ương đã chủ trì buổi công bố kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh Quảng Ngãi.
​    
​Trong thực tiễn chúng ta thường nghe nói về rất nhiều loại kỹ năng của người công chức thanh tra. Ví dụ như kỹ năng phân tích, tổng hợp, tổ chức công việc… hoặc cụ thể hơn như kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng xây dựng kế hoạch thanh tra… Tựu chung lại thì kỹ năng của người công chức thanh tra có thể phân thành hai nhóm: kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, ứng xử. 
​Vừa qua, VKSND tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm về việc xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 28 Luật Tố tụng hành chính; Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:
​Vừa qua, VKSND tối cao ban hành thông báo rút kinh nghiệm về việc xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính theo quy định tại Điều 28 Luật Tố tụng hành chính; Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:
So với Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) có nhiều điểm mới, quy định cụ thể, đầy đủ các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước về đất đai,… phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) trong thực tiễn đã buộc lộ một số hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác thu hồi đất; một số địa phương do hiểu và áp dụng không thống nhất các quy định của pháp luật về thu hồi đất nên lúng túng trong việc giải quyết các yêu cầu của công dân hoặc ban hành các quyết định hành chính thiếu cơ sở pháp lý dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về đất đai do thu hồi đất thời gian qua có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp. Trong nội dung bài viết này, tôi xin nêu lên một số bất cập của quy định pháp luật về thu hồi đất hiện nay như sau:  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 245274
Đang online: 3