​  Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ công chức và người lao động ngành Thanh tra tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo; ngày 16/3/2018 huyện Tây Trà, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà dự và chỉ đạo Hội nghị.
​Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là hoạt động của người thẩm định nhằm giúp người ra quyết định thanh tra xem xét, đánh giá về nội dung của dự thảo kết luận thanh tra trước khi ban hành kết luận thanh tra. Trước khi Luật Thanh tra 2010 được ban hành, hoạt động thẩm định dự thảo kết luận thanh tra chủ yếu được giao cho bộ phận văn phòng (thẩm định về hình thức) và các bộ phận chuyên môn (thẩm định về nội dung). Tuy nhiên, hoạt động này chưa được pháp luật quy định cụ thể và được tổ chức thống nhất trong các cơ quan thanh tra nhà nước theo cấp hành chính.
​Trên thực tế, việc khiếu nại đối với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra hành chính ít xảy ra so với kết luận thanh tra trong hoạt động thanh tra chuyên ngành. Sở dĩ có tình trạng này là do nội dung kết luận trong hoạt động thanh tra hành chính thường liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, có nội dung và phạm vi rộng, nhiều khi liên quan đến trách nhiệm của tập thể, nhiều cơ quan, tổ chức, trong chừng mực nào đó còn liên quan đến sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên. 
​Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra khi cần thiết là một trong các nhiệm vụ của cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh tra theo quy định của Luật thanh tra năm 2010. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ này được luật hóa. 
  ​Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; ngày 07/3/2018, tại cơ quan Thanh tra tỉnh, ông Lữ Ngọc Bình – Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp  đề nghị các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phối hợp xử lý các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo nguyên tắc thanh tra theo kế hoạch không quá 01 lần/01 năm đối với một doanh nghiệp.
​ Trong thanh tra công vụ, phương pháp cảm hoá, giáo dục, sử dụng tài liệu, chứng cứ, sử dụng mâu thuẫn tác động tâm lý tới đối tượng thanh tra (viết tắt là ĐTTT) làm chuyển đổi thái độ khai báo của họ là những phương pháp cơ bản nhất của chất vấn ĐTTT.
​ Việc lựa chọn quy phạm pháp luật áp dụng cho chính xác để kết luận đúng, sai và đưa ra kiến nghị chế tài xử lý và biện pháp khắc phục là một việc làm hết sức quan trọng của một người cán bộ làm công tác thanh tra.​
​ Ngày 16/01/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 
​  Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. 
 Ngày 05/01/2018, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Công chức, người lao động Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 258662
Đang online: 11