Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 9 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Thủ tục tiếp công dân Tiếp công dân và xử lý đơn Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
2 Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Thanh tra tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
4 Thủ tục giải quyết tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
5 Thủ tục tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
6 Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Lãnh đạo UBND tỉnh và Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Tiếp công dân và xử lý đơn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
7 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
9 Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Giải quyết tố cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 289953
Đang online: 2