​Ngày 22/5, Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào do ông Vilamoungkhoune CHITHOUBLOKE - Vụ trưởng, Vụ giải quyết khiếu nại Thanh tra Chính phủ Lào làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 ​  Vấn đề tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo mạo danh, nặc danh là một trong những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau  khi xây dựng pháp luật về tố cáo; làm thế nào để không bỏ sót nội dung tố cáo đúng nhưng vì người tố cáo có những lý do  hợp lý khác nhau mà không đứng tên rõ ràng thực hiện tố cáo theo thủ tục bình thường đã quy định, đồng thời ngăn chặn có hiệu quả những trường hợp vì động cơ không đúng đắn lợi dụng để tố cáo không đúng sự thật, gây rối, phát sinh hậu quả tiêu cực cho công tác quản lý nhà nước và ổn định xã hội.  
​   Ngày 19/4/2019, Chi hội Luật gia Thanh tra tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.
  ​   Trong tiến trình phấn đấu đến mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì nhân dân; mọi quyền hành đều xuất phát từ nhân dân và trở lại phục vụ cho nhân dân; Đảng và Nhà nước ta không ngừng hoàn thiện các thiết  chế pháp lý, cụ thể hóa việc thực hiện các quyền, đảm bảo cho công dân không chỉ tham gia thực hiện quyền lực nhà nước thông qua chế độ dân chủ đại diện mà  công dân  thực hiện việc kiểm soát thực thi công vụ của công chức, viên chức và tổ chức công quyềnbằng những quyền trực tiếp với trình tự, thủ tục, quy trình thực thi  các quyền đều đã được các luật quy định một cách rõ ràng và ngày càng minh bạch hơn.  
 ​ Quá trình phát triển đảng viên của  Chi  bộ Thanh tra tỉnh đến cuối năm 2018,  Chi bộ đã có trên 30 đảng viên; thực hiện quy định của Đảng, Chi bộ đã xây dựng Đề án thành lập đảng bộ trình Đảng ủy Khối các cơ quan của tỉnh xem xét phê duyệt và quyết định.  Ngày 11/3/2019, tại Thanh tra tỉnh đã tổ chức lễ công bố thành lập Đảng bộ Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi và chỉ định Ban chấp hành đảng bộ, Bí thư  và Phó bí thư Đảng ủy.   
​ Ngày 23/01/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 
  Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.    Vấn đề kiểm soát thu nhập được nhắc tới từ Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 1998 với việc quy định về nghĩa vụ kê khai tài sản; Luật PCTN năm 2005 phát triển chế định kê khai tài sản thành chế định minh bạch tài sản, thu nhập. Đến Luật PCTN (sửa đổi) lần này thì vấn đề được phát triển thêm một bước thành chế định kiểm soát tài sản, thu nhập, coi trọng việc kiểm soát tính xác thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập.​
​   Ngày 05/12/2018, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo năm 2018.
​ (LLCT) - Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạt động công vụ là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm, vì nó tiềm ẩn những nguy cơ lớn dẫn đến tham nhũng. Kiểm soát và hạn chế các tình huống phát sinh XĐLI trong hoạt động công vụ sẽ giúp ngăn ngừa tham nhũng một cách có hiệu quả.
​Việc một số giảng viên luật và cựu sinh viên luật không dùng đến luận cứ pháp lý trong ý kiến của mình cho thấy hoạt động đào tạo luật chưa góp phần tạo lập một tư duy pháp luật cho những người hành nghề luật. 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 517952
Đang online: 11