Đăng ngày: 06/01/2020

 Thực hiện nhiệm vụ xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành chặt chẽ, đầy đủ các nội dung công việc từ khâu lập dự kiến kế hoạch đến trình phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019; tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Thanh tra tỉnh. 

Anhminhhoa.jpg
 
 Qua tổng hợp, phát hiện 240 doanh nghiệp có dấu hiệu trùng lắp, đã được xử lý như sau:

 - Thanh tra tỉnh đã phối hợp xử lý được 227 doanh nghiệp không còn trùng lắp.

 - Trong thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra: Có 07 doanh nghiệp trùng lắp[1] với Thanh tra Bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước phải điều chỉnh không tiến hành thanh tra, kiểm tra; 05 doanh nghiệp trùng lắp (thanh tra, kiểm tra 02 lần/năm) đã được Giám đốc Sở[2], Chủ tịch UBND cấp huyện[3] chủ động ban hành quyết định điều chỉnh không tiến hành thanh tra, kiểm tra; theo phản ánh của doanh nghiệp, đã xử lý 01 trường hợp trùng lắp sau khi đã ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra[4].

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra doang nghiệp năm 2019 cho thấy: toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại 6.436 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 6.364 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, đạt tỉ lệ 98,9%. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 3.715/6.364 đơn vị có vi phạm, chiếm tỷ lệ 58,3%; Sở Giao thông vận tải kiểm tra chuyên ngành 906 đối tượng, phát hiện 901 trường hợp vi phạm, chiếm tỉ lệ 99,5%. Qua thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thu hồi và xử phạt số tiền 84.874,4 triệu đồng (đã thu được 81.871 triệu đồng đạt 96,9%), thu hồi 14.306m2 đất, giảm khấu trừ thuế 8.424 triệu đồng, giảm lỗ 140.155 triệu đồng, thu nợ BHXH, BHTN, BHYT số tiền 14.754,9 triệu đồng, hoàn trả quỹ BHXH do chi sai chế độ BHXH số tiền 8,38 triệu đồng đồng, xử lý khác 1.475,5 triệu đồng và áp dụng một số biện pháp xử lý như: tước giấy phép kinh doanh, tạm đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện...

 Ngoài ra, nhiều cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã thực hiện công khai nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, công khai quy trình kiểm tra chuyên ngành theo quy định pháp luật, chủ động thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm… Nhờ đó công tác xử lý trùng lắp chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

                                                                                                                         Lê Quang Sơn

 
Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2019:  BC 122 TTT 2019.docBC 122 TTT 2019.doc

​​​

[1] Các Sở: Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đẩu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

[2] Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội.

[3] Lý Sơn.

[4] Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi: Các cuộc thanh tra, kiểm tra Sở Giao thông vận tải (Kế hoạch số 432/KH-SGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2019 về kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe, cấp chứng chỉ nghề đối với các cơ sở đào tạo lái xe tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi)Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 441/QĐ-SLĐTBXH ngày 07 tháng 10 năm 2019 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật nghề nghiệp tại Trung tâm Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Quảng Ngãi) không nhập vào phần mềm xử lý chồng chéo và không cung cấp kịp thời, đầy đủ kế hoạch thanh tra cho Thanh tra tỉnh nên dẫn đến việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 651359
Đang online: 13