Đăng ngày: 09/08/2017

​   

KH 1871 TTCP 2017.PDFKH 1871 TTCP 2017.PDF

 Tải về đề cương báo cáo và biểu mẫu kèm theo tại đây:

 1. Ban Tiếp công dân tỉnh

   de cuong bao cao cua Ban TCD tinh.docDe cuong bao cao.docBIEU MAU TONG HOP BAN TCD TINH.xlsBIEU MAU TONG HOP TCD.xlsBIEU MAU THONG KE TRINH DO BAN TCD TINH.xlsBIEU MAU THONG KE TRINH DO .xls

 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện

     de cuong danh cho UBND huyen.docDe cuong bao cao.docBIEU MAU TONG HOP TCD (dung cho UBND huyen).xlsBIEU MAU TONG HOP TCD.xlsBIEU MAU THONG KE TRINH DO (dung cho UBND huyen).xlsBIEU MAU THONG KE TRINH DO.xls

3. Sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

     de cuong danh cho so-ban-nganh tinh.docDe cuong bao cao.docBIEU MAU TONG HOP TCD (dung cho so-ban-nganh).xlsBIEU MAU TONG HOP TCD.xlsBIEU MAU THONG KE (dung cho so-ban-nganh).xlsBIEU MAU THONG KE TRINH DO.xls

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 453508
Đang online: 7