Thanh tra huyện Ba Tơ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Đồng

CQ: 055 3863206
DĐ: 0914088009

Phó Chánh Thanh tra

Huỳnh Thành Công

CQ: 055 3863206

Thanh tra huyện Bình Sơn

Chánh Thanh tra

Lê Văn Thành

CQ: 055 3851209
DĐ: 01688466844

P.Chánh Thanh tra

Trịnh Văn Thới

CQ: 055 3851209
DĐ: 0914166568

Thanh tra huyện Đức Phổ 

Chánh Thanh tra
Võ Minh Vương

CQ: 055 3976445
DĐ:

Thanh tra huyện Lý Sơn

Chánh Thanh tra

Mai Văn Toàn

CQ: 055 3867319
NR: 055 3862029
DĐ: 0979298419
Email: thanhtralyson@gmail.com

Thanh tra huyện Minh Long

 Chánh Thanh tra
Trương Văn Đông

CQ: 055 3866244
DĐ: 0985075298
Email: tvdong-minhlong@quangngai.gov.vn

Thanh tra huyện Mộ Đức

Chánh Thanh tra
Đặng Văn Minh

CQ: 055 3857268
DĐ: 0914184305

P.Chánh Thanh tra
Nguyễn Hồng Thanh

CQ: 055 3857268
DĐ: 0985330744

P.Chánh Thanh tra

Nguyễn Đức Tươi

CQ: 055 3857268

Thanh tra huyện Nghĩa Hành

 

 

Chánh Thanh tra

Đỗ Văn Quang

CQ: 055 3861273

Phó Chánh Thanh tra
Lê Văn Nhân

CQ: 055 3861273
DĐ: 01697756186

Phó Chánh Thanh tra

Trần Ngọc Tuấn

CQ: 055 3861273
NR: 055 960840
DĐ: 01267872660
Email: tntuan.ttra@gmail.com

Thành phố Quảng Ngãi

 Chánh Thanh tra

Nguyễn Hải Nam

CQ: 055 3823133
DĐ: 0987040605
Email: nhnam_thanhpho@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Thị Bảo Chi

CQ: 055 3823133
DĐ: 0948495158
Email: baochi20@yahoo.com

 

Phó Chánh Thanh traDương Văn Tình

 

 

CQ: 055 3823133
DĐ: 0974351516
Email: tinhthanhtra@gmail.com

Thanh tra huyện Sơn Hà

Chánh Thanh tra
Đinh Trường Sơn

CQ: 055 3864259
DĐ: 0975862439

Thanh tra huyện Sơn Tây

Chánh Thanh tra

Võ Trọng Anh

CQ: 055 3868294

Thanh tra huyện Sơn Tịnh

 Chánh Thanh tra
Nguyễn Đức Thành

CQ: 055 3842231
DĐ: 0907306564
Email: ndthanh.sontinh@gmail.com

 

Thanh tra huyện  Tây Trà

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Thanh Quang

CQ: 055 3870266

 

Thanh tra huyện Trà Bồng

Chánh Thanh tra
Lê Tấn

CQ: 055 3865346
DĐ: 0972370109
Email:

Phó Chánh Thanh tra
Phan Minh Hoàng

CQ: 055 3865346
DĐ: 01693212067
Email: hoangtttb@gmail.com

Thanh tra huyện Tư Nghĩa

 Chánh Thanh tra

Trương Anh Mai

CQ: 055 2218446

DĐ: 0905299056

Email: tamai-tunghia@quangngai.gov.vn

Chánh Thanh tra

Đặng Thị Xuân Trang

CQ: 055 2218446

 

 

 

 


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 258666
Đang online: 11