THANH TRA TỈNH QUẢNG NGÃI

                                                                                               Trụ sở
Địa chỉ:
Số: 50 Hùng vương - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 3817069
Tel-Fax:     0255 3816230
Email: ttra@quangngai.gov.vn 

Email tiếp công dân: tiepdan.ttra@quangngai.gov.vn

 Lãnh đạo

* Chánh Thanh tra: Lữ Ngọc Bình

Điện thoại: 0255 3822869
Email:
lnbinh-ttra@quangngai.gov.vn   

 

* Phó Chánh Thanh tra: Phạm Xuân Duệ

Điện thoại: 0255 3713116

Email: pxdue-ttra@quangngai.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra: Trà Thanh Danh

Email: ttdanh-ttra@quangngai.gov.vn

* Phó Chánh Thanh tra: Cao Đình Hòa

Điện thoại: 0255 3828218 


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 244233
Đang online: 5