TIN NỔI BẬT

Một số ý kiến góp ý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)

Đăng lúc: 11/05/2018

Dự thảo Luật Tố cáo lần này đã khắc phục một số nội dung còn hạn chế của Luật Tố cáo năm 2011, nhất là xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, chế định về bảo vệ người tố cáo…..Tuy nhiên, qua nghiên cứu và đối chiếu với thực tiễn thì vẫn còn những bất cập, khó khả thi trên thực tiễn đó là:

Kết luận thanh tra là văn bản hành chính quan trọng trong hoạt động thanh tra; nó thể hiện tính chất quyền lực Nhà nước có nội dung buộc các đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện. Kết luận thanh tra là sản phẩm pháp lý thể hiện kết quả toàn bộ hoạt động thanh tra, được cung cấp, công khai, minh bạch ra xã hội, sẽ được xã hội đánh giá chất lượng về tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra. Vì vậy, đòi hỏi văn bản Kết luận thanh tra phải đảm bảo chất lượng, trong đó yêu cầu về văn phong của kết luận thanh tra là hết sức quan trọng. 


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 305145
Đang online: 12