Đăng ngày: 21/06/2019

Ngày 19/6/2019, Chánh Thanh tra tỉnh Lữ Ngọc Bình đã chủ trì Hội nghị  trực báo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi. 

Tham dự Hội nghị có Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã đã nghe đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo tóm tắt các ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2019; Công điện 724 ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Chỉ thị số 769 ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị 09 ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã ghi nhận, giải đáp nhiều ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn của các đại biểu tham dự, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh trong thời gian đến.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Chánh Thanh tỉnh Lữ Ngọc Bình đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đồng thời biểu dương những thành tích đã đạt được của công chức, người lao động ngành thanh tra. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh tập trung ưu tiên tham mưu giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc có khả năng phát sinh điểm nóng, các vụ việc khiếu tố đông người, phức tạp; chú trọng đến việc tham mưu công tác phòng ngừa tham nhũng; phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành, ứng dụng phần mềm và phối hợp tốt trong việc xử lý chồng chéo, trùng lắp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, trong quản lý, thực hiện kế hoạch thanh tra và trong công tác báo cáo của ngành; có các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra; thực hiện đăng tải công khai kế hoạch, kết luận thanh tra, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;  kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, chú trọng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kịp thời đưa Luật Phòng, chống tham nhũng mới (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) đi vào thực tiễn. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính và văn hóa công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ của công chức trong ngành để bảo vệ và ngăn chặn việc vi phạm; giám sát thông qua việc công khai các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra. Việc sáp nhập Thanh tra và Ủy ban kiểm tra cấp huyện là chủ trương thí điểm của Đảng nên vừa làm, vừa rút kinh nghiệm; phát sinh vướng mắc thì phải báo cáo, đề nghị kịp thời cho Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh; người đứng đầu phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, tạo ra sự thống nhất, cộng đồng trách nhiệm công việc chung của cơ quan hợp nhất.

20190619_094502.jpg

Nhân dịp này, Chánh Thanh tra tỉnh cũng công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân ngành Thanh tra tỉnh có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

Trần Kim Tuấn


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630518
Đang online: 4