Đăng ngày: 28/05/2015

​    

   “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

    “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn”.

     “Muốn chống bệnh quan liêu, bàn giấy; muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm qua chuyện, chỉ có một cách, là khéo kiểm soát.

      Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi.

      Song, muốn kiểm soát có kết quả tốt, phải có hai điều: một là việc kiểm soát có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là người rất có uy tín.

     Kiểm soát cách thế nào?

     Cố nhiên, không phải cứ ngồi trong phòng giấy mà chờ người ta báo cáo, mà phải đi tận nơi, xem tận chỗ.

    Vì ba điều mà cần phải có kiểm soát như thế:

1.     Có kiểm soát như thế mới biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu.

2.     Mới biết rõ ưu và khuyết điểm của các cơ quan

3.     Mới biết rõ ưu và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết.

    Kiểm soát có hai cách: một là từ trên xuống. Tức là người lãnh đạo kiểm soát kết quả những công việc của cán bộ mình.

    Một các nữa là từ dưới lên. Tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên”.

     Hồ Chí Minh

 


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630954
Đang online: 2