​   
​   
​   
​   
​​   
​   
​   
  ​I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THANH TRA DỰ ÁN:    - Công tác chuẩn bị thanh tra dự án đầu tư công cần thu thập thông tin cơ bản về hình thức tổ chức thực hiện dự án, kế hoạch vốn và việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán; thu thập các thông tin công luận về những tiêu cực để xây dựng, phê duyệt kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm.​
​  
​  

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 630966
Đang online: 3