Đăng ngày: 23/07/2019

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Xuân Duệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản trên địa bàn 07 huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 TrienkhaiDoanthanhtra.jpg

 Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Duệ quán triệt đây là đây là cuộc thanh tra theo yêu cầu quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc thanh tra nhằm nhằm chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách phù hợp.

 Chánh thanh tra tỉnh được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

  Phó Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Xuân Duệ yêu cầu các cá nhân, đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra đúng tiến độ, đạt hiệu quả; các thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện tốt chế độ bảo mật thông tin, tài liệu; phải xây dựng kế hoạch công tác của Đoàn thanh tra khoa học, phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.​

 Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ báo cáo kết quả để Chánh Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.

Trần Kim Tuấn​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 605335
Đang online: 4