Đăng ngày: 18/09/2018

​  Ngày 18 tháng 9 năm 2018, tại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, ông Lữ Ngọc Bình - Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định số Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà và đất công sản trên địa bàn 06 huyện và thành phố Quảng Ngãi; các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

​   Trong thời gian 45 ngày làm việc (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định), Đoàn thanh tra do ông Phạm Xuân Duệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà và đất công sản trên địa bàn 06 huyện (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Ba Tơ) và thành phố Quảng Ngãi; việc thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

    Phát biểu tại cuộc họp, ông Lữ Ngọc Bình cho rằng đây là cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các cá nhân, đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra đúng tiến độ, đạt hiệu quả; trong quá trình thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bảo mật thông tin; sau khi có Báo cáo kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành kết luận thanh tra và thực hiện công khai theo quy định.

                                                                                         TKT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 516137
Đang online: 8