Đăng ngày: 02/10/2017

​ Ngày 28/9/2017, tại UBND huyện Đức Phổ, ông Phạm Xuân Duệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định số 131/QĐ-TTT ngày 20/9/2017 của Thanh tra tỉnh thanh tra hành chính đối với UBND huyện Đức Phổ và UBND các xã, thị trấn trực thuộc UBND huyện Đức Phổ.

​  Tham dự cuộc họp có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức  Phổ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính 15 xã, thị trấn, các thành viên đoàn thanh tra và cá nhân có liên quan. 

  Trong thời gian 45 ngày làm việc, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Đức Phổ, UBND các xã, thị trấn trực thuộc huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý quỹ đất do UBND cấp xã được giao quản lý và việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác quản lý, chi trả các chế độ cho các đối tượng người có công cách mạng; việc quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện

   Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Xuân Duệ quán triệt đây là đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch năm 2017 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 21/11/2016. Cuộc thanh tra nhằm chỉ ra những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

   Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các cá nhân, đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra đúng tiến độ, đạt hiệu quả; các thành viên Đoàn thanh tra phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện tốt chế độ bảo mật thông tin, tài liệu; phải xây dựng kế hoạch công tác của Đoàn thanh tra khoa học, phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.​

                                                                                                                                       Phạm Nguyễn Tuyết Minh

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 338136
Đang online: 5