TIN NỔI BẬT

Cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả chủ trương hợp nhất cơ quan kiểm tra và thanh tra cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng lúc: 28/05/2019

​ Đến nay toàn tỉnh đã có 10/14 huyện, thành phố thực hiện việc hợp nhất cơ quan kiểm tra và cơ quan thanh tra hoặc đã nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh thanh tra và các địa phương còn lại cũng đã lập đề án để thực hiện, dự tính khoảng đến cuối năm 2019 toàn tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành chủ trương này; tuy nhiên,  qua thực tiến hoạt động cũng đã xuất hiện một số trở ngại cần chú ý xử lý

​ Đến nay toàn tỉnh đã có 10/14 huyện, thành phố thực hiện việc hợp nhất cơ quan kiểm tra và cơ quan thanh tra hoặc đã nhất thể hóa chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh thanh tra và các địa phương còn lại cũng đã lập đề án để thực hiện, dự tính khoảng đến cuối năm 2019 toàn tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành chủ trương này; tuy nhiên,  qua thực tiến hoạt động cũng đã xuất hiện một số trở ngại cần chú ý xử lý


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 529145
Đang online: 13