TIN NỔI BẬT

Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc tổ chức ký kết giao ước thi đua

Đăng lúc: 20/03/2018

  Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ công chức và người lao động ngành Thanh tra tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo; ngày 16/3/2018 huyện Tây Trà, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc tổ chức ký kết giao ước thi đua

  Nhằm tạo động lực để các đơn vị, cá nhân nỗ lực phấn đấu, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018, đồng thời, thông qua phong trào thi đua để đội ngũ công chức và người lao động ngành Thanh tra tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, trình độ, năng lực chuyên môn, khơi dậy sự năng động, sáng tạo; ngày 16/3/2018 huyện Tây Trà, Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thành phố phía Bắc đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức đăng ký giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Phạm Xuân Duệ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hoàng Như Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà dự và chỉ đạo Hội nghị.


Phim tư liệu
Tổng kết VACI 2013


Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 260302
Đang online: 8