Những năm qua, mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas trên địa bàn thành phố phát triển khá nhanh. Hiện thành phố Quảng Ngãi có 48 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 125 cửa hàng gas đang hoạt động với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp, được phân bổ khắp thành phố, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Số cửa hàng bản lẻ xăng dầu và ga đều tăng so với đầu năm 2016; trong đó, tăng 7 cửa hàng bản lẻ xăng dầu và 75 cửa hàng ga. Hầu hết, các doanh nghiệp đều tuân thủ các quy định của nhà nước về kinh doanh mặt hàng xăng dầu, gas. Nhiều doanh nghiệp hoạt động xăng dầu, gas đã tích cực đầu tư, đổi mới trang thiết bị, cải tạo nâng cấp khu bán hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, góp phần thúc đẩy ngành TMDV của thành phố phát triển.  Trong năm 2018 này, UBND thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành kêu gọi đầu tư xây dựng mới 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo các vị trí đã được quy hoạch tại Quyết định số 2191 ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa