Dự án khu văn hóa Thiên Mã, đã được Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ đầu tư, UBND xã Tịnh Long, Tịnh Khê và các đơn vị liên quan đã tổ chức công khai quy hoạch chi tiết dự án, hoàn thành việc khảo sát, kiểm đếm.

Qua khảo sát, kiểm điếm ở hai xã Tịnh Long, Tịnh Khê có 400 hộ dân và 2 tổ chức có đất bị thu hồi, với 8,1 héc ta diện tích đất đã khảo sát. 1.200 ngôi mộ ở hai xã nằm trong diện di dời. Hiện nay, trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đã có công văn đề nghị UBND xã Tịnh Long và Tịnh Khê tiến hành xác minh nguồn gốc đất, loại đất để phục vụ cho việc lập phương án bồi thường. Trung tâm, phát triển quỹ đất thành phố đề nghị UBND thành phố kiến nghị với Sở tài nguyên môi trường tỉnh, chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương hoàn thiện thẩm định bản đồ đo vẽ hiện trạng khu đất, hồ sơ kỹ thuật thửa đất cung cấp cho chủ đầu tư để phục vụ việc điều chỉnh thông báo thu hồi đất, công nhận loại đất, đơn giá bồi thường cụ thể của dự án và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất; Chỉ đạo UBND xã Tịnh Long và Tịnh Khê bố trí vị trí đất cải tang khoảng 1.200 ngôi mộ, đồng thời đề nghị chủ đầu tư chuẩn bị quỹ đất tái định cư để phục vụ di dời đối với 5 hộ dân.

  Văn Đạo

 

Tin đã đưa