Số văn bản 627
Ký hiệu GM-UBND
Ngày ban hành 09/12/2019
Người ký Nguyễn Thị Minh Trang
Trích yếu Giấy mời: Tổ chức cuộc họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để xét các đề tài sáng kiến thành phố năm 2019
Cơ quan ban hành UBND thành phố Quảng Ngãi
Phân loại Giấy mời
Văn bản đính kèm
Văn bản khác