Số văn bản 517
Ký hiệu GM-BĐD
Ngày ban hành 17/10/2019
Người ký Nguyễn Văn Anh
Trích yếu Giấy mời: Về việc tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019
Cơ quan ban hành
Phân loại Giấy mời
Văn bản đính kèm
Văn bản khác