Số văn bản 504
Ký hiệu GM-UBND
Ngày ban hành 11/10/2019
Người ký Nguyễn Thị Minh Trang
Trích yếu Giấy mời: Theo nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 4515/STNMT-QLĐĐ ngày 02/10/2019 về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố
Cơ quan ban hành UBND thành phố Quảng Ngãi
Phân loại Giấy mời
Văn bản đính kèm
Văn bản khác