​​Trước đây, tại xứ đồng Ly Ngao thuộc thôn Khánh Lâm, xã Tịnh Thiện diện tích từng đám ruộng nhỏ lẻ, manh mún, không bằng phẳng, việc tưới tiêu nước gặp khó khăn. ​

Do đó, để tạo điều kiện cho bà con nông dân thực hiện cơ giới hóa đồng bộ cũng như ứng dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, UBND xã Tịnh Thiện đã xin chủ trương và được UBND thành phố Quảng Ngãi thống nhất thực hiện dồn điền đổi thửa với diện tích 1,4 ha tại xứ đồng Ly Ngao. Thực hiện chủ trương này, thời gian qua, UBND xã Tịnh Thiện xây dựng phương án thiết kế, kế hoạch thực hiện. Qua đó, đã quy hoạch lại diện tích đất nông nghiệp theo hướng tập trung, đồng bộ, cải tạo bờ vùng, bờ thửa…và đến nay đã hoàn thành. Dự kiến vào vụ Đông-Xuân 2017-2018 này 25 hộ dân có diện tích đất nằm trong khu vực thực hiện đồn điền đổi thửa sẽ bắt sản xuất. Được biết, trước đây, xã Tịnh Thiện cũng đã thực hiện tận thu đất sét, cải tạo đồng ruộng với diện tích 15 ha tại các xứ đồng: Gò Rum, Cây Xoài, Tháp và Ly Ngao và đều mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.


                                                                                  Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa