Giới thiệu chung

Đầu tư phát triển

Lịch làm việc

Thông tin đô thị

Tin tức

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 3134552
Đang online: 9

Bảo hiểm y tế có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.​

Xác định được điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã Tịnh Kỳ đã tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về các chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, về quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế …. từ đó đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc kê khai, lập danh sách đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn của UBND thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện tốt các thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhân dân.

Đầu năm 2017, toàn xã Tịnh Kỳ có 9.339 người đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 100%, trong đó: có 372 thẻ cho người có công với cách mạng, 326 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội, 76 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi, 242 thẻ cho người nghèo và 8.223 thẻ cho đối tượng theo chính sách cho người dân sống tại xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

Được biết, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Tịnh Kỳ là xã duy nhất nằm trong Danh sách xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nguyễn Công

Tin đã đưa


Thông tin cần biết
  

UBND TP Quảng Ngãi vừa giao các phòng, ban, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo, công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai thực hiện hoặc tham mưu tăng cường phối hợp với UBMT và các đoàn thể cùng cấp trong việc tổ chức công tác phản biện xã hội, tọa đàm, đối thoại, vận động, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại địa phương đạt hiệu quả.​

 

Phim tư liệu
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi

Bản quyền © 2012 thuộc UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Đoàn Hùng Cường – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND.
Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi