UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa thuộc dự án đường bờ Đông sông Kinh Giang.​

Theo đó, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cùng một dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép áp dụng giá đất thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất tái định cư cho 03 hộ dân (gồm: hộ bà Trần Thị Tố Tâm, hộ ông Trần Thạnh và hộ ông Phạm Châu) bị giải tỏa thuộc dự án đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) là 650.000đ/m2. Giá đất này được áp dụng trong năm 2019, chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và 02 mặt tiền theo quy định.

UBND thành phố Quảng Ngãi và Sở Tài chính chịu trách nhiệm về việc xác định vị trí, giá đất tái định cư đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

                                                                      Tấn Quang​

 

Tin đã đưa