Danh mục Video

Quảng Ngãi 30 năm ngày tái lập tỉnh
Ngày cập nhật: 14-06-2019

TPQN TO CHUC LE DON NHAN BANG CONG NHAN CAY DI SAN O XA NGHIA DUNG
Ngày cập nhật: 03-04-2018

THANH DOI RA QUAN HUAN LUYEN NAM 2018
Ngày cập nhật: 02-03-2018

XA TINH LONG DON NHAN XA NONG THON MOI
Ngày cập nhật: 28-02-2018

LANH DAO TP THAM CHUC MUNG BENH VIEN TP NHAN NGAY THAY THUOC VIET NAM
Ngày cập nhật: 28-02-2018

TP QUANG NGAI RA QUAN TRONG CAY XANH DAU NAM
Ngày cập nhật: 27-02-2018

NGU DAN XA TINH KY RA QUAN DANH BAT DAU NAM
Ngày cập nhật: 26-02-2018

LE HOI DUA THUYEN DAU NAM XA TINH KY
Ngày cập nhật: 26-02-2018

Thanh uy trao huy hieu Đang dot 3 than 2
Ngày cập nhật: 12-02-2018

BAN CHUY HUY QUAN SU TP GAP MAT QUAN NHAN XUAT NGU TRO VE DIA PHUONG
Ngày cập nhật: 12-02-2018

HOI KHUYEN HOC TP TRAO HOC BONG
Ngày cập nhật: 07-02-2018

HOI NAN NHAN CHAT DOC DA CAM (DIOXIN) TANG QUA TET
Ngày cập nhật: 06-02-2018

LANH DAO TP THAM CHUC TET GIA DINH CHINH SACH, CO SO TON GIAO VA VIEN MO CU HUYNH THUC KHANG
Ngày cập nhật: 06-02-2018

DAI HOI CONG DOAN TP
Ngày cập nhật: 06-02-2018

BAN GIAO TRUONG TIEU HOC TINH AN
Ngày cập nhật: 06-02-2018

TP THAM TANG QUA CAC CO SO TON GIAO
Ngày cập nhật: 06-02-2018

UBND thành phố gặp mặt các nhà báo
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Lễ ra mắt thư viện cộng đồng
Ngày cập nhật: 26-01-2018

Kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 26-09-2016

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) của Đảng bộ TP Quảng Ngãi
Ngày cập nhật: 26-09-2016

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật: 26-09-2016