Ảnh minh họa

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập Đoàn giám sát để giám sát kết quả thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi do ông Nguyễn Quang Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn.​

           Theo đó, các đơn vị được giám sát trực tiếp gồm: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế  dự phòng, Phòng Kinh tế, UBND  các phường Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh, Nguyễn Nghiêm. 

            Nội dung giám sát gồm: tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn; công tác chỉ đạo, quản lý về an toàn thực phẩm, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về an toàn thực phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý về ATTP…

            Qua công tác giám sát, hằng năm, các đơn vị đều mở lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho công chức phụ trách lĩnh vực kinh tế, chủ các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm, thức ăn đường phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phấp luật về ATTP bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp dân ở khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết, Tết Nguyên đán, Tết trung thu…Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, tổ kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm với tổng số 1.695 lượt kiểm tra ở cấp thành phố và hơn 15.400 lượt kiểm tra ở cấp xã, phường, xử lý và phối hợp xử lý vi phạm hành chính 38 cơ sở với toognr số tiền 79.300.000 đồng. Bên cạnh đó, hầu hết, các đơn vị kiến nghị về kinh phí tổ chức thực hiện và trang thiết bị, nguồn nhân lực chưa  đảm bảo cho hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

            Mục đích của việc giám sát lần này nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện những mặt hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan. Từ đó, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng của Nhà nước các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian đến./.

 

                                                            Vỵ Nhân - UBMTTQVN TP

Tin đã đưa