Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, UBND thành phố Quảng Ngãi vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

UBND thành phố chỉ đạo UBMTTQVN, các đoàn thể và các cơ quan đơn vị của thành phố, UBND các xã, phường tùy theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam, mừng xuân Mậu Tuất và các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương trong quý I năm 2018. Được biết, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn quân, toàn dân ta với quyết tâm sắt đá, bằng trí thông minh sáng tạo, lòng quả cảm, bản lĩnh kiên cường, đêm 30 rạng sáng 31-1-1968, quân và dân ta đã mở cuộc tiến công và nổi dậy vào hầu hết các thành phố, thị xã, căn cứ quân sự... trên toàn miền nam, đặc biệt là trung tâm Sài Gòn - trung tâm đầu não chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Từ ngày 30-1 đến 25-2-1968, quân và dân miền nam đã tiến công vào 4/6 thành phố, 37/44 thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ... Mặc dù bị tổn thất , nhưng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã giáng cho địch một đòn chí tử, làm chấn động nước Mỹ, đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường. Nhận định về chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Mậu Thân 1968, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, sau nửa thế kỷ, chúng ta có thêm những cứ liệu lịch sử để nhìn nhận toàn diện hơn, sâu sắc hơn về sự kiện Mậu Thân 1968, càng thêm tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, đồng thời biết trân trọng một biểu tượng sáng ngời - tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Đó là nền tảng, là vốn quý báu để phát huy nội lực xây dựng và phát triển đất nước trong điều kiện mới hiện nay. Cùng với thời gian, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn dân tộc.           

    Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa