UBND thành phố Quảng Ngãi vừa thống nhất trích từ nguồn chi khác của UBND thành phố để hỗ trợ cho UBND các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Tịnh Long và Nghĩa Phú tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, với mức hỗ trợ mỗi xã là 200 triệu đồng.

Thời gian tổ chức lễ đón nhận Quyết định là sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 nhưng không được quá 60 ngày, kể từ ngày quyết định công nhận  theo quy định; riêng xã Nghĩa Phú được phép tổ chức lễ đón nhận trước tết. UBND thành phố giao Phòng Tài chính-kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 4 xã nêu trên để tổ chức lễ đón nhận theo đúng quy định. Đối với UBND các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh An, Tịnh Long và Nghĩa Phú tiếp nhận, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định; đồng thời, chủ động kêu gọi, huy động các nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM trang trọng và chu đáo.

   Thùy Trang-Đài TT TP

Tin đã đưa